Veelgestelde vragen

Bekijk hier alle veelgestelde vragen van De Wijck Zwijndrecht

Ligging

Waar ligt De Wijck?

De Wijck ligt aan de Koninginneweg, Jan Steenstraat en Rembrandtstraat, vlakbij het station van Zwijndrecht.


Wat zijn de plannen met de omgeving? Bijvoorbeeld van het Stationsplein?

Er zijn plannen voor het vervangen van sociale huurwoningen aan de Koninginneweg en een aangenaam, groen en autoluw Stationsplein. En ook aan de andere kant van het station is het gebied in ontwikkeling. Voor meer informatie zie Diztrikt.nu


Collectieve buitenruimten

Hoe worden de collectieve tuinen ingericht, dus wat ligt er al vast?

De situatekening en het inrichtingsplan geven een goede indruk van het ontwerp van het binnengebied. De Wijckplaats, de Atriumtuin en de Moes- en Pluktuin worden nog nader uitgewerkt in partipatie met toekomstige bewoners.


Over welke onderdelen in de collectieve tuinen kun je als toekomstige koper meedenken?

De Wijckplaats, De Atriumtuin en de Moes- en Pluktuin.


Vanaf wanneer kun je meedenken over de inrichting van de collectieve tuinen? 

Zodra we zijn gestart met de bouw wordt dit nader uitgewerkt.


Komen er ook speelplekken voor jonge kinderen in het binnengebied van De Wijck? 

Dit wordt nader uitgewerkt met de toekomstige bewoners.


Wie betaalt het onderhoud van de collectieve tuinen?

Dit wordt betaald door alle eigenaren van de woningen en appartementen. De VvE-bijdrage voor de collectieve tuinen is ingeschat op ongeveer € 25,- per maand.


Waar laat ik mijn huisvuil?

Je kunt je huisvuil weggooien in de daarvoor bestemde ondergrondse containers of door de restafvalbak langs de weg te zetten om geleegd te worden. Het juist scheiden van afval door bewoners kan leiden tot een lagere afvalstoffenheffing.


Welke gemeentelijke belastingen worden hiervoor aangehouden?

De afvalstoffenheffing is de gemeentelijke belasting die je betaalt voor het ophalen en verwerken van huisvuil. Deze bestaat uit een vast en een variabel deel. Het vaste tarief voor 2024 is € 308,88 per huishouden. Het variabele tarief is afhankelijk van hoe vaak je gebruik maakt van de ondergrondse container of de restafvalbak laat legen.

Meer informatie over de tarieven en het recycle-tarief vind je op www.zwijndrecht.nl/recycletarief.

Kosten:
30 liter afvalzak: € 0,85 per zak
60 liter afvalzak: € 1,70 per zak
140 liter restafvalbak: € 3,97 per leging
240 liter restafvalbak: € 6,80 per leging
O.b.v. tarieven 2024.


De Wijckkamer

Hoe wordt de Wijckkamer ingericht?

Dit is nog niet bekend.


Wie wordt de huurder of eigenaar van de Wijckkamer?

Dit is nog niet bekend.


Openbaar gebied

Worden de straten opnieuw ingericht met nieuw straatwerk en bomen e.d.?

Ja, dit wordt nader uitgewerkt. Eventueel kunnen toekomstige bewoners en omwonenden nog meedenken.


Wie betaalt het onderhoud van de parkeerplaatsen en de nieuwe speeltuin aan de Jan Steenstraat?

Dit wordt betaald door de gemeente. De gemeente is ook de eigenaar hiervan.


Waar komen de afvalcontainers aan de straten? En zijn die ondergronds?

De appartementen krijgen een ondergrondse afvalcontainer in het openbaar gebied. Op dit moment is het nog niet bekend of de eengezinswoningen hier ook gebruik van kunnen maken of dat zij individuele rolcontainers ontvangen.


Parkeren

Hoeveel parkeerplaatsen komen er in de Parkeertuin van De Wijck? 

Er komen 31 parkeerplaatsen in de Parkeertuin van De Wijck. Alleen bewoners van De Wijck die een parkeerplaats hebben gekocht kunnen hiervan gebruik maken. 


Is de Parkeertuin voor alle bewoners van De Wijck?

Nee, de parkeerplaatsen worden toegewezen of gereserveerd aan specifieke bouwnummers. Mochten er hierna nog parkeerplaatsen over zijn, worden ze aangeboden aan de bewoners die nog geen parkeerplaats hebben.


Is het mogelijk een laadpaal te plaatsen voor een elektrische auto? 

Dit kan na de oplevering door de koper zelf worden aangevraagd.


Wordt de Parkeertuin van De Wijck afgesloten? 

De Parkeertuin wordt semi-openbaar (voor wandelaars en fietsers) en kan naar keuze van toekomstige bewoners afgesloten worden.


Kun je vrij parkeren aan de straat of heb je een vergunning nodig?

Dit wordt nader uitgewerkt door de gemeente.


Is het mogelijk om een privé-parkeerplaats te kopen?

De parkeerplaatsen in de Parkeertuin worden verkocht aan een deel van de bewoners van De Wijck. De parkeerplaatsen zijn gekoppeld aan een aantal eengezinswoningen en gereserveerd voor een aantal appartementen. Meer informatie hierover vind je in de prijslijst.


Is er een gemeenschappelijke fietsenstalling?

Ja, in de plint van het appartementengebouw. Hier kunnen bewoners van het appartementengebouw gebruik van maken.


Eengezinswoningen

Hebben de eengezinswoningen een voortuin?

Ja, alle eengezinswoningen hebben een voortuin. De uitvoering varieert per blok.


Kun je de voortuin op je eigen manier inrichten?

De woningen van blok 2 en blok 3 worden aangelegd door Van Wijnen en deze dienen door de toekomstige bewoners onderhouden en in stand te worden gehouden. De voortuinen van woningen van blok 1 worden ingericht en onderhouden door de gemeente.


Hoe diep zijn de achtertuinen ongeveer? 

Dit kan je zien in de situatekening.


Komt er een hekwerk aan de achterzijde van de achtertuin en tussen de tuinen in?

Ja, zie de situatietekening en het voorlipige ontwerp van het inrichtingsplan.


Heeft elke woning een eigen berging?

Ja, elke eengezinswoning heeft een eigen berging. 


Krijgen alle bewoners van De Wijck eigen klikobakken?

Dit wordt nader uitgewerkt door de gemeente.


Hoe energiezuinig zijn de woningen?

De eengezinswoningen zijn energieneutraal, dankzij uitstekende isolatie en toegepaste technieken. 


Is er vloerverwarming? En zo ja, op alle verdiepingen? 

In de eengezinswoningen hebben de zolders geen vloerverwarming. Behalve bij de woningen met een plat dak, die hebben wel op alle verdiepingen vloerverwarming.


Zijn de buitendeuren en buitenkozijnen van hout of van kunststof? 

De deuren en kozijnen zijn van kunststof. Daardoor zijn ze onderhoudsarm.


Wat voor binnendeuren en binnendeurkozijnen zitten in de woningen?

De binnendeuren zijn opdekdeuren. De binnendeurkozijnen van alle woningtypes zijn fabrieksmatig afgelakte plaatstalen montagekozijnen, kleur wit, met bovenlicht.


Kun je de binnendeuren en binnendeurkozijnen veranderen?

Ja, dat kan.


Zijn de woningen compleet afgewerkt, ook met keuken?

Het toilet en de badkamer zijn afgewerkt en er is een standaard keuken ter waarde van € 9.075,- inclusief BTW bij de koopprijs inbegrepen. Deze keuken wordt na de oplevering geplaatst. Je kunt de standaard keuken ook aanpassen of laten vervallen.


Zijn de zonnepanelen eigendom of lease?

Eigendom


Is de grond eigendom of erfpacht?

Eigendom


Is er een zelfbewoningsplicht?

Voor de eengezinswoningen geldt geen zelfbewoningsplicht.


Mag ik de bij oplevering geplaatste erfafscheiding vervangen? 

Nee, er geldt een instandhoudingsverplichting voor de hagen en erfafscheidingen welke zijn geplaatst bij de oplevering. Deze verplichting is opgenomen in de koopovereenkomst.


Appartementen

Waar ligt de hoofdentree van het appartementengebouw?

De hoofdentree ligt aan de Koninginneweg.


Waar komen de postvakken?

De postvakken komen in de centrale entree.


Hebben de appartementen op de begane grond een eigen brievenbus in de voordeur?

Ja.


Is er een lift aanwezig?

Ja, er is een lift aanwezig.


Kun je loggia helemaal open en helemaal dichtzetten?

Alle loggia's aan de Koninginneweg kunnen worden afgesloten, de loggia's aan de Jan Steenstraat niet. Dit is gedaan vanwege geluid.


Heeft elk appartement een extra berging op de begane grond?

Er zijn geen extra bergingen.


Is er vloerverwarming? 

Alle appartementen hebben vloerverwarming én vloerkoeling.


Zijn de buitendeuren en buitenkozijnen van hout of van kunststof? 

De kozijnen zijn van kunststof en de deuren zijn van hout.


Wat voor binnendeuren en binnendeurkozijnen zitten in de appartementen?

De binnendeuren zijn opdekdeuren. De binnendeurkozijnen van alle woningtypes zijn fabrieksmatig afgelakte plaatstalen montagekozijnen, kleur wit, met bovenlicht. De appartementen op de begane grond hebben geen bovenlicht.


Kun je de binnendeuren en binnendeurkozijnen veranderen?

Ja, dat kan.


Hoe energiezuinig zijn de appartementen?

De appartementen zijn BENG (Bijna Energieneutraal).


Zijn de appartementen compleet afgewerkt, dus ook met keuken?

Het toilet en de badkamer zijn afgewerkt. En ook een basiskeuken is bij de koopprijs inbegrepen, welke je kunt uitbreiden als je dat wenst. Je kunt de keuken ook laten vervallen. De waarde van de keuken tref je in de prijslijst.


Is de grond eigendom of erfpacht?

Eigendom.


Is er een zelfbewoningsplicht?

De bouwnummers 31, 38, 45, 48 en 53 hebben geen zelfbewoningsplicht. De andere 30 appartementen wel.


Is er een inschatting gemaakt voor de servicekosten, dus de VvE-bijdrage per maand?

De VvE-bijdrage per maand zal naar alle waarschijnlijkheid tussen de € 1,50 en € 2,- per vierkante meter gbo liggen.


Meer- en minderwerk

Is een uitbouw mogelijk bij de eengezinswoningen? 

Nee, uitbouwen zijn niet mogelijk.


Is een dakkapel mogelijk bij de eengezinswoningen?

Ja, maar alleen aan de achterkant. Zie hiervoor de koperskeuzelijst.


Is het mogelijk om de badkamer casco op te laten leveren? 

Bij de appartementen is het niet mogelijk, bij de eengezinswoningen wel.


Is een tweede badkamer op de 2e verdieping mogelijk bij de eengezinswoningen?

Nee, dat is niet mogelijk


Kan ik schakelaars en stopcontacten verplaatsen en extra stopcontacten plaatsen?

Ja, dat kan.


Kan ik de aansluitpunten van de keuken en badkamer verleggen?

Ja, dat kan.


Is er een optie voor nul-op-de meter?

Nee, die optie is er niet.


Kan ik meer zonnepanelen op mijn dak laten plaatsen? Wat kost dat?

Ja dat kan, deze optie zal worden opgenomen in de koperskeuzelijst, bij de downloads op de site.


Kan ik de indeling van de slaapkamers aanpassen?

Ja, dat kan.


Planning

Wanneer start de verkoop van De Wijck?

De verkoop start op donderdag 15 februari 2024, van 19.00 tot 21.00 uur in het Develpaviljoen in Zwijndrecht. Je kunt je online inschrijven voor een woning tot maandag 26 februari om 12.00 uur.


Wanneer start de bouw van De Wijck?

Naar verwachting na de zomer in het vierde kwartaal van 2024.


Wanneer wordt De Wijck opgeleverd?

Dat hangt af van de start bouw. De bouwtijd is circa 18 maanden.